A Represión na provincia de Ourense

Metodoloxía e Fontes: Libros de defuncións de cemiterios

Os libros de defuncións dos cemiterios tamén proporcionan información sobre asasinados extraxudicialmente e, no caso do de Ourense, sobre fusilados sen formación de causa executados no Campo de Aragón e no Cumial. A decisión de construír unha base de datos específica responde ás inquedanzas manifestadas por numerosos familiares, que descoñecen exactamente o lugar no que foron soterrados as vítimas; por iso incluímos nela o número de nicho en que foi inhumada, aínda que os interesados deben ter en conta que este número se corresponde coa ordenación antiga do cemiterio de San Francisco. Deberán dirixirse ás autoridades municipais, para saber a correspondencia exacta da mesma coa existente no momento da execución. Para a consulta do libro de cemiterios de Ourense que obra no respectivo negociado, precísase unha autorización do pleno do concello.