A Represión na provincia de Ourense

Buscador Proxecto

Aceda ó buscador de represaliados:


Buscador

Represaliados ourensáns (1936-1945)

A existencia dunha demanda social de información por parte de represaliados e os seus familiares levou á Deputación Provincial de Ourense a poñer en marcha un ambicioso proxecto en colaboración co Grupo de Investigación HC1 da Universidade de Vigo, o Obradoiro de Historia de Galicia e a Asociació├žn Cultural Inesprogal que permitise poñer á disposición da sociedade un servizo de identificación, localización e análise dos fondos documentais existentes sobre a represión na provincia de Ourense no período 1936-1945, en forma dunha serie de bases de datos de fácil consulta a través da rede.

Obradoiro de Historia de Galicia

Facultade de Historia
Campus Universitario de Ourense